Pharmindex® COMPLETE w pytaniach i odpowiedziach

1
Co to jest Pharmindex® COMPLETE?

Pharmindex® COMPLETE to nowy moduł dostępny w aptecznym programie sprzedażowym KS AOW - moduł dzięki któremu farmaceuta odpowie na wiele, nawet najbardziej szczegółowych pytań pacjenta dotyczących leku, który przyjmuje oraz spowoduje, że pacjent poza apteką będzie pamiętał o informacjach przekazanych przez farmaceutę

Możliwości modułu Pharmindex® COMPLETE:

 • przegląd ALERTÓW i informacji dotyczących leku takich, jak np. zawartość substancji pomocniczych
 • dostęp do pełnego, stale aktualizowanego opisu Pharmindex i ulotki dla pacjenta
 • dostęp do Komunikatów Bezpieczeństwa prezesa URPL i (lub) MZ
 • wydrukowanie PHARMETEK - etykiet lekowych z kluczowymi informacjami dla pacjenta
2
Czym Pharmindex® COMPLETE różni się od modułu PHARMINDEX, który do tej pory funkcjonował w oprogramowaniu KS AOW?

Pharmindex® COMPLETE jest pierwszym interaktywnym modułem wspierającym doradztwo lekowe. Został zdecydowanie rozszerzony względem tradycyjnego modułu Pharmindex® (Pharmindex® classic) o wiele nowych danych merytorycznych dotyczących leku (nowe alerty: podzielność tabletki, warunki przechowywania, fototoksyczność, interakcje z sokiem grejpfrutowym, ALERT wątroba, ALERT nerki; substancje pomocnicze, ulotka przylekowa, Komunikaty Bezpieczeństwa prezesa URPL lub MZ) oraz nowe funkcjonalności (możliwość wydrukowania etykiety lekowej). Farmaceuta w czasie transakcji widzi wszystkie niezbędne dane merytoryczne dotyczące leku, który wydaje pacjentowi oraz może dodatkowo wydrukować spersonalizowaną etykietę lekową - PHARMETKĘ i nakleić ją na każde opakowanie leku dla pacjenta. To farmaceuta wybiera, które ALERTY oraz informacje będą przydatne pacjentowi i zostaną wydrukowane na etykiecie. Aktualizowany jest w trybie on-line i wyświetlany w czasie transakcji.

3
W jaki sposób uzyskać dostęp do Pharmindex® COMPLETE?

Aby uzyskać dostęp do Pharmindex® COMPLETE wymagane jest zaktualizowanie oprogramowania KS AOW do najnowszej wersji (do wersji 2022.2.0.2), a następnie zaakceptowanie Regulaminu Pharmindex® COMPLETE. Akceptując Regulamin nie zawierasz żadnej umowy, apteka nie będzie obciążona żadnymi kosztami.

Akceptacja Regulaminu oznacza możliwość korzystania z pełnej wersji przez okres 2 mies., tj. do 31 maja 2022.

4
Jak wywołać ekran Pharmindex® COMPLETE?

Do wywołania modułu Pharmindex® COMPLETE wymagane jest w wybranie leku z aptecznego programu sprzedażowego. Następnie:

 • Ręczne wywołanie ekranu Pharmindex® COMPLETE z poziomu KS-AOW następuje poprzez użycie skrótu klawiszowego Shift+F4 lub poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się na dolnym pasku programu aptecznego

 • Automatyczne wywoływanie ekranu Pharmindex® COMPLETE - dla pewnej wcześniej określonej puli leków zależnie od preferencji użytkownika, można dowolnie konfigurować w ustawieniach. Ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu na ekranie. Proces konfiguracji automatycznego wywoływania ekranu Pharmindex® COMPLETE został także szczegółowo opisany w pytaniu numer 8 (W jaki sposób zmienić częstotliwość wyświetlania ekranu Pharmindex® COMPLETE), Instrukcji Pharmindex® COMPLETE oraz pokazany na filmach instruktarzowych dostępnych na stronie www.pharmindexcomplete.pl

Co ważne, skrótem klawiszowym Shift+F4 lub przyciskiem znajdującym się na dolnym pasku programu aptecznego zawsze można wywołać ekran Pharmindex® COMPLETE (dla każdego produktu) niezależnie od wcześniej zapisanych ustawień konfiguracyjnych.

5
Dlaczego w miejsce Pharmindex® COMPLETE wciąż wyświetlany jest dotychczasowy moduł Pharmindex?

Jeżeli nie masz dostępu do Pharmindex® COMPLETE, a wciąż widzisz Pharmindex®classic, może to oznaczać, że korzystasz ze starszej wersji oprogramowania KS AOW ( zaktualizuj KS AOW do najnowszej wersji o numerze 2022.2.0.2) lub nie zaakceptowałeś/aś Regulaminu Pharmindex® COMPLETE (zaakceptuj Regulamin).

6
Dlaczego ekran Pharmindex® COMPLETE wyświetla się automatycznie tylko dla pewnych leków?

Na strat programu przygotowaliśmy pewną określoną pulę leków, dla których automatycznie wyświetlany jest Pharmindex® COMPLETE . Są to leki charakteryzujące się poniższymi parametrami:

 • leki na receptę
 • zawierają co najmniej jedną substancję pomocniczą o znanym działaniu
 • posiadają co najmniej 2 ALERTY dotyczące bezpieczeństwa stosowania

Jest to ustawienie domyśle. Uznaliśmy, że przy takich lekach warto porozmawiać z pacjentem o bezpieczeństwie stosowania danego leku i (lub) wydrukować oraz nakleić na opakowaniu etykietę informacyjną (PHARMETKĘ).

Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić powyższą konfigurację i dostosować ustawienia do swoich potrzeb. Informację jak to zrobić znajdziesz w Instrukcji Pharmindex® COMPLETE, na filmach instruktarzowych dostępnych na stronie www.pharmindexcomplete.pl oraz w pytaniu numer 8 (W jaki sposób zmienić częstotliwość wyświetlania ekranu Pharmindex® COMPLETE?)

7
Czy mogę wyłączyć automatyczne wyświetlanie ekranu Pharmindex® COMPLETE?

TAK, w każdym momencie można zrezygnować z automatycznego wyświetlania Pharmindex® COMPLETE i pozostawić tylko wyświetlanie po ręcznym wywołaniu. W tym celu należy zmienić konfigurację wyświetlania modułu.

Wejdź do Pharmindex® COMPLETE z poziomu KS-AOW:

a. Wybierz dowolny lek i naciśnij przycisk lub skrót klawiszowy Shift+F4. Otworzy się ekran główny Pharmindex® COMPLETE.
b. Naciśnij ikonę ustawień znajdującą się w prawym górnym rogu na ekranie.
c. Wybierz Przejdź do ustawień wyświetlania.
d. Następnie w sekcji: KONFIGURACJA WYŚWIETLANIA Pharmindex® COMPLETE wybierz Tylko ręczne wyświetlanie.

Od tego momentu to użytkownik decyduje kiedy wyświetlić ekran Pharmindex® COMPLETE. Wyświetlenie nastąpi tylko po wywołaniu ekranu z poziomu KS-AOW poprzez naciśnięcie przycisku lub użycie skrótu klawiszowego Shift+F4.

Powyższy proces został także szczegółowo opisany w Instrukcji Pharmindex® COMPLETE oraz pokazany na filmach instruktarzowych dostępnych na stronie www.pharmindexcomplete.pl.

8
W jaki sposób zmienić częstotliwość wyświetlania ekranu Pharmindex® COMPLETE?

Na strat programu przygotowaliśmy pewną pulę leków, dla których automatycznie wyświetlany jest Pharmindex® COMPLETE. Są to leki charakteryzujące się poniższymi parametrami:

 • leki na receptę
 • zawierają co najmniej jedną substancję pomocniczą o znanym działaniu
 • posiadają co najmniej 2 ALERTY dotyczące bezpieczeństwa stosowania

Jest to ustawienie domyśle. Jeżeli chcesz, aby ekran wyświetlał się częściej lub rzadziej dostosuj ustawienia do swoich preferencji. Wejdź do Pharmindex® COMPLETE z poziomu KS-AOW:

a. Wybierz dowolny lek i naciśnij przycisk lub skrót klawiszowy Shift+F4. Otworzy się ekran główny Pharmindex® COMPLETE.
b. Naciśnij ikonę ustawień znajdującą się w prawym górnym rogu na ekranie.
c. Wybierz Przejdź do ustawień wyświetlania.
d. Następnie w sekcji: KONFIGURACJA WYŚWIETLANIA Pharmindex® COMPLETE dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.

Powyższy proces został także szczegółowo opisany w Instrukcji Pharmindex® COMPLETE oraz pokazany na filmach instruktarzowych dostępnych na stronie www.pharmindexcomplete.pl.

9
W jaki sposób zamknąć ekran Pharmindex® COMPLETE?

Zamknięcie ekranu Pharmindex® COMPLETE i powrót do procesu sprzedaży następuje poprzez naciśnięcie przycisku ESC na klawiaturze lub naciśnięcie krzyżyka zamykania znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu Pharmindex® COMPLETE.

10
Dlaczego nie mogę zamknąć ekranu Pharmindex® COMPLETE?

Jeżeli nie można zamknąć ekranu Pharmindex® COMPLETE to oznacza, że w tle pracuje otwarte inne okno z informacjami Pharmindex, np. Opis Pharmindex, Ulotka, Ustawienia itp. Należy zamknąć wszystkie inne okna Pharmindex (poprzez naciśnięcie krzyżyka zamykania), a na końcu zamknąć główny ekran Pharmindex® COMPLETE z etykietami (poprzez naciśnięcie przycisku ESC na klawiaturze lub naciśnięcie krzyżyka zamykania).

11
Gdzie znajdę Instrukcję dla Pharmindex® COMPLETE?

Instrukcja Pharmindex® COMPLETE znajduje się na wywołanym ekranie etykiet lekowych, pod ikoną instrukcji:

12
Skąd pochodzą informacje udostępniane w Pharmindex® COMPLETE?

Dla leków informacje pochodzą z Charakterystyk Produktów Leczniczych i baz wiedzy o lekach (EBM), dla pozostałych preparatów - z ulotek i opakowań.

13
Czy w Pharmindex® COMPLETE znajduje się informacja o wszystkich produktach, które znajdują się w sprzedaży w Aptece?

W Pharmindex® COMPLETE znajduje się informacja zarówno o produktach leczniczych, jak i produktach nie posiadających statusu leku (takich jak wyroby medyczne, suplementy diety, żywność specjalistyczna, itp.), znajdujących się z zasobach Bazy Wiedzy Pharmindex. Zawartość Bazy Wiedzy Pharmindex jest dynamiczna tj. proces jej aktualizacji jest ciągły, zarówno w aspekcie ilościowym jak i jakościowym. Produkty lecznicze są opisane pełną informacją, zarówno w postaci ALERTÓW, jak i opisu Pharmindex, czy ulotki dla pacjenta. W przypadku preparatów o innych formach dopuszczenia do obrotu Pharmindex® COMPLETE zapewnia dostęp do informacji merytorycznej w postaci opisu Pharmindex.

14
Co to są ALERTY (ikony) pokazywane w Pharmindex® COMPLETE?

ALERTY to ikony, które przedstawiają ostrzeżenia dotyczące stosowania danego leku. Wybarwienie ikony błyskawiczne daje informację farmaceucie o co warto zapytać pacjenta lub o czym go poinformować. ALERTY tworzone są na podstawie ChPL oraz wiedzy pochodzącej z wielu innych źródeł.

15
Co to jest PHARMETKA?

PHARMETKA to etykieta lekowa z informacjami dla pacjenta, możliwa do wydrukowania i naklejenia na opakowanie leku. To etykieta personalizowana, z możliwością modyfikacji przez farmaceutę treści na niej zamieszczonych, stosowanie do potrzeb indywidualnego pacjenta, wynikających z rozmowy z pacjentem w trakcie doradztwa lekowego.

16
Czy dla każdego leku zawsze pojawiają się te same ALERTY?

NIE, zestaw widocznych na ekranie ALERTÓW jest dostosowany do danych obsługiwanego pacjenta pobieranych z e-recepty. Stąd np. w przypadku realizacji e-recepty dla mężczyzny ALERTY dotyczące bezpieczeństwa stosowania w ciąży lub okresie karmienia piersią nie będą wyświetlane.

17
Dlaczego niektóre ALERTY mogę zamieścić na Etykiecie (PHARMETCE), a inne nie?

Ze względu na czytelność danych na etykiecie, można na niej zamieścić maksymalnie 3 alerty. Zespół PHARMINDEX wybrał alerty dotyczące problemów, które najczęściej mogą pojawić się w rozmowie pacjenta z farmaceutą na etapie realizacji recepty lub wyboru leku OTC i które powinny przypominać pacjentowi o konkretnym zachowaniu (np. unikanie światła słonecznego podczas przyjmowania leku, unikanie spożywania alkoholu podczas przyjmowania leku, konieczność przechowywania leku w lodówce itp).

Co ważne, na etykietę nie można wybrać ikon, które nie sygnalizują żadnego ryzyka związanego z bezpieczeństwem , tzn. ikon w kolorze zielonym. Ich pojawianie się wynika z potrzeby przekazywania informacji pacjentowi w procesie doradztwa lekowego (np. brak wpływu na prowadzenie pojazdów mechanicznych).

18
Skąd w Pharmindex® COMPLETE bierze się informacja o zalecanym dawkowaniu?

Informacja dotyczy leków na receptę i jest generowana na podstawie dawkowania zapisanego na e-recepcie.

W przypadku leków OTC farmaceuta ma możliwość ręcznego wpisania dawkowania leku OTC, na podstawie danych prezentowanych w opisie leku Pharmindex, ulotce dla pacjenta lub na podstawie własnej wiedzy merytorycznej.

19
Skąd w Pharmindex® COMPLETE bierze się informacja o wieku Pacjenta?

Informacja dotyczy leków na receptę i jest generowana na podstawie danych zapisanych na e-recepcie. Umożliwia ona dostosowanie przez użytkownika częstości wyświetlania panelu Pharmindex® COMPLETE , np. pacjenci powyżej 65 roku życia.

20
Czy w Pharmindex® COMPLETE znajdę ulotkę dla pacjenta?

TAK, ulotka przylekowa jest dostępna w kilku miejscach:

 • na głównym ekranie etykiet lekowych, pod ikoną ulotki. Jest to ulotka w formacie PDF, możliwa do wydrukowania • po wybraniu przycisku , w sekcji Ulotka przylekowa. Jest to ulotka w wersji elektronicznej (e-ulotka), zapewniająca szybki dostęp do określonego, osobno rozwijanego pola ulotki.

21
Czy mogę wydrukować ulotkę dostępną w Pharmindex® COMPLETE?

TAK, przygotowaliśmy możliwość pobrania i wydrukowania ulotki przylekowej w postaci dokumentu PDF, który następnie można wydrukować. Aby pobrać PDF z ulotką naciśnij ikonę ulotki, znajdującą się na głównym ekranie etykiet lekowych.

22
Czy w Pharmindex® COMPLETE znajdę dostęp do Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL)?

W miejsce Charakterystyki Produktu Leczniczego udostępniamy opis Pharmindex zredagowany przez zespół doświadczonych farmaceutów i lekarzy na podstawie aktualnej ChPL. Wszystkie opisy wykazują całkowitą zgodność merytoryczną z oficjalnie zarejestrowanymi dokumentami, jednak ich treść jest przedstawiona w sposób przejrzysty i użyteczny, by ułatwić podejmowanie decyzji w procesie terapeutycznym.

Opis leku jest dostępny w kilku miejscach:

 • na głównym ekranie etykiet lekowych, pod ikoną opisu. Jest to opis w formacie PDF, możliwy do wydrukowania

 • po wybraniu przycisku , w Sekcji Opis Pharmindex. Jest to opis w wersji elektronicznej (e-opis), zapewniający szybki dostęp do określonego, osobno rozwijanego pola opisu.

23
Czy w Pharmindex® COMPLETE znajdę informację na temat modyfikacji dawkowania u pacjentów w niewydolnością nerek lub wątroby?

TAK, informacje o dawkowaniu leku w szczególnych grupach pacjentów (pacjenci z niewydolnością nerek, pacjenci z niewydolnością wątroby, osoby w podeszłym wieku) są dostępne po wybraniu przycisku (znajdującego się w prawym górnym rogu na ekranie etykiet), w sekcji Opieka Farmaceutyczna → Szczególne grupy pacjentów

24
Jak często aktualizowane są informacje w Pharmindex® COMPLETE?

Dane widoczne w Pharmindex® COMPLETE są aktualizowane minimum 1 x tyg. Aktualizacja jest procesem automatycznym- serwis działa w trybie live, więc nie ma konieczności wykonywania żadnych czynności po stronie apteki, aby pobrać aktualizację.

25
Czy aktualizacja Pharmindex® COMPLETE przebiega automatycznie?

TAK, aktualizacja Pharmindex® COMPLETE jest procesem automatycznym, następuje minimum 1 x tyg. Serwis działa w trybie live, więc nie ma konieczności wykonywania żadnych czynności po stronie apteki, aby pobrać aktualizację

26
W jaki sposób mam zaktualizować Pharmindex® COMPLETE?

Aktualizacja Pharmindex® COMPLETE jest procesem automatycznym i jest wykonywana minimum 1 x tyg. Serwis działa w trybie live, więc nie ma konieczności wykonywania żadnych czynności po stronie apteki, aby pobrać aktualizację.

27
Czy Pharmindex® COMPLETE jest zintegrowany z każdym systemem aptecznym dostępnym na rynku?

Pharmindex® COMPLETE jest w pełni zintegrowany z systemem aptecznym KS-AOW. Jeżeli pracujesz na innym systemie aptecznym poproś swojego dostawcę o kontakt z Pharmindex Sp. z o.o. celem uzgodnienia możliwości integracji.

28
Czy wraz z zakupem Pharmindex® COMPLETE otrzymam drukarkę?

NIE, drukarka nie jest standardowo dostarczana wraz licencją Pharmindex® COMPLETE. Zakupienie drukarki leży po stronie użytkownika. Jednakże zachęcamy do monitorowania akcji promocyjnych PHARMINDEX, gdyż przygotowaliśmy pulę drukarek dedykowanych do Pharmindex® COMPLETE , które można nabyć w niezwykle preferencyjnych cenach.

29
Czy brak drukarki uniemożliwia korzystanie z Pharmindex® COMPLETE?

NIE, drukarka zwiększa funkcjonalność narzędzia Pharmindex® COMPLETE, jednakże jej brak nie ogranicza możliwości korzystania z pozostałych komponentów tego programu. Dostęp do kompleksowej wiedzy o leku, w tym do ALERTÓW, opisu, ulotki, Komunikatów Bezpieczeństwa jest nadal zachowany. Proces doradztwa lekowego w aptece może być prowadzony nawet bez podłączonej drukarki.

30
Jakich drukarek mogę używać do drukowania etykiet lekowych – PHARMETEK?

Do drukowania PHARMETEK można użyć każdej drukarki dostępnej na rynku. Należy ją tylko odpowiednio skonfigurować z programem Pharmindex® COMPLETE, w tym ustawić odpowiedni rozmiar papieru do drukowania etykiet oraz zaprojektować szablon etykiety dostosowany do wybranej drukarki i posiadanego papieru. Przygotowanie drukarki i projektowanie szablonu zostało szczegółowo opisane w Instrukcji Pharmindex® COMPLETE oraz pokazane na filmach instruktarzowych dostępnych na stronie www.pharmindexcomplete.pl.

Dodatkowo, jeżeli zajdzie potrzeba, użytkownik może wykorzystać również zwykłą drukarkę A4 dostępną w każdej aptece. Na takim formacie również można drukować informacje o leku i przekazać je pacjentowi w formie papierowej.

Domyślnie w programie Pharmindex® COMPLETE zaprojektowaliśmy szablony do drukowania etykiet na drukarkach:

 • DYMO 550 TURBO LAN
 • Zebra ZDesigner ZD230-203dpi ZPL
 • Zebra ZDesigner ZD410-203dpi ZPL
 • Zebra ZDesigner LP 2824 (sieciowa)

 • jak również na zwykłych drukarkach A4.
31
Jakiej wielkości jest etykieta lekowa – PHARMETKA?

Wielkość etykiety zależy od rodzaju drukarki dostępnej w aptece i użytego papieru.

Dla proponowanych przez Pharmindex:

 • drukarek firmy DYMO 550 TURBO LAN zalecamy użycie papieru o wielkości 57 mm x 32 mm (taki rozmiar papieru należy wybrać w ustawieniach drukarki)
 • drukarek firmy ZEBRA zalecamy użycie papieru o wielkości 60 mm x 40 mm (taki rozmiar papieru należy wybrać w ustawieniach drukarki)

Takie rozmiary etykiet zaprojektowaliśmy domyślnie w programie. Taka wielkość jest optymalną, gdyż pozwala nakleić etykietę na większość opakowań leków w sposób niezasłaniający innych ważnych informacji prezentowanych na oryginalnym opakowaniu. Istnieje możliwość opracowania własnych szablonów etykiet o dowolnie wybranych parametrach, co pozostaje w gestii użytkownika. Proces projektowania szablonu został szczegółowo opisany w Instrukcji Pharmindex® COMPLETE.

Dodatkowo, jeżeli zajdzie potrzeba, użytkownik może wydrukować etykietę lekową w formacie A4. Dla tego formatu także został zaprojektowany szablon w programie Pharmindex® COMPLETE.

32
Drukarka Dymo do drukowania PHARMETKI - sterownik do pobrania

Sterownik do pobrania kliknij tutaj

33
Drukarka Dymo do drukowania PHARMETKI - serwis i gwarancja drukarek

Szczegóły kliknij tutaj.