Serwis i gwarancja drukarki Dymo

Sterownik drukarki

Sterownik do drukarki Dymo do pobrania:
https://www.dymo.pl/support?cfid=user-guide

Obowiązkowe wydłużenie gwarancji

Drukarka DYMO LW 550 Turbo USB i LAN z promocji „Drukarka od Pharmindex” jest objęta gwarancją producenta do stycznia 2024 r.
Dzierżawca jest zobowiązany zgodnie z umową dzierżawy do dokonania przedłużenia gwarancji o 12 miesięcy. Należy tego dokonać przed 31.12.2022 r. poprzez formularz: https://www.dymo.pl/support?cfid=product-registration

Procedura serwisowa (tylko gdy produkt objęty jest gwarancją)

  • W przypadku wadliwego urządzenia Dzierżawca (Użytkownik) kontaktuje się drogą mailową (DymoEurope@newellco.com) lub telefonicznie (22 306 06 92) z serwisem DYMO. Użytkownik przedstawia wadę produktu, mail: zdjęcia uszkodzonego produktu wraz z opisem lub telefonicznie tłumaczy problem.
  • Serwis DYMO telefonicznie lub mailowo próbuje Użytkownikowi pomóc rozwiązać problem z urządzeniem.
  • W przypadku gdy serwis nie jest w stanie pomóc, to tworzy zamówienie dla Użytkownika na nowe urządzenie, ponieważ wadliwe urządzenie jest na gwarancji. Użytkownik musi przedstawić dowód zakupu (prosimy powołać się na umowę dzierżawy), zdjęcie urządzenia z nr seryjnym i zdjęcia szczegółowe uszkodzenia sprzętu.
  • Serwis DYMO tworzy etykietę zwrotu wadliwego urządzania. Użytkownik otrzymuje etykietę UPS i oddaje drukarkę do najbliższego punktu UPS. Koszty transportu pokrywa Serwis.
  • W momencie gdy paczka zostanie zeskanowana w punkcie nadań, zostaje uruchomione zlecenie na wysyłkę nowej drukarki do Użytkownika.

Procedura serwisowa (przy braku gwarancji)

W przypadku wadliwego urządzenia Dzierżawca (Użytkownik) może skontaktować się drogą mailową (DymoEurope@newellco.com) lub telefonicznie (22 306 06 92) z serwisem DYMO w celu ustalenia możliwości postępowania.

Zwrot drukarki po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy

Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca jest zobowiązany zwrócić Drukarkę w stanie nie gorszym niż wskazuje na to zużycie spowodowane jego normalną eksploatacją. W przypadku wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania Dzierżawca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Wydzierżawiającemu Drukarki przesyłką kurierską na własny koszt na adres:

PHARMINDEX Poland Sp. z o.o.
Ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa.

Życzymy przyjemnego użytkowania!